w tym miejscu
Krista Szöcs

 

tańczyłam w ciemności
                      i nikt
             nie rozmawiał ze mną 
poczułam jak moja głowa chce się 
             oderwać i spocząć 
z wolna
                         na rogu stołu

 

 

splunęłam w tę ciemność 
i nastała cisza

 

 

przełożyła Joanna Kornaś-Warwas

 

czyta Anna Szawiel

în acest loc
Krista Szöcs

 

am dansat în întuneric
                      și nimeni
             nu a vorbit cu mine
am simțit capul cum vrea să se
             desprindă și să se așeze
încet
                         pe colțul mesei

 

am scuipat în întunericul ăsta
și s-a făcut liniște

 

czyta Krista Szöcs 

KRISTA SZÖCS (1990) – rumuńska poetka, redaktorka i animatorka kultury. Opublikowała dwa zbiory wierszy: debiutancki pt. cu genunchii la gură (z kolanami pod brodą) w 2013 roku, oraz berlin w 2019, za który otrzymała rumuńską Nagrodę Młodego Poety Roku. Jest redaktorką magazynu „Z9” (Zona Nouă) i jedną z organizatorek festiwalu poetyckiego o tej samej nazwie.

KRISTA SZÖCS (1990) is a Romanian poet, cultural manager and editor. She has published two collections of poetry, cu genunchii la gură (with his knees to his mouth) in 2013 and berlin in 2019, and received the Romanian Emerging Poet of the Year Award (2020). Szöcs works as the editor of the Z9 (Zona Nouă) Magazine and manages the Z9 Poetry Festival in Sibiu, Romania.

 

JOANNA KORNAŚ-WARWAS ­– tłumaczka najbardziej cenionych rumuńskich pisarzy współczesnych. Laureatka Nagrody dla tłumacza Europejskiego Poety Wolności 2016 za przekład Mojej ojczyzny A4 Any Blandiany, Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus za przekład Księgi szeptów V. Vosganiana oraz Nagrody dla Tłumacza przyznanej przez rumuńskie czasopismo kulturalno-literackie „Observator cultural”.

JOANNA KORNAŚ-WARWAS is a translator of the most renowned Romanian writers, and the recipient of several awards including the 2016 European Poet of Freedom – Translator’s Award for her translation of Patria mea A4 by Ana Blandiana, the Angelus Central European Literature Award – Translator’s Award for her translation of Cartea șoaptelor (The Book of Whispers) by Varujan Vosganian and the 2017 Observator Cultural Translation Award.