Czarna skrzynka
Manuel Forcano

 

Wyszedłem, żeby wyperfumować moje ciało
tym, który na mnie czeka. Starannie się ogoliłem:
żuchwa to pole dla pocałunku.
Jestem celem,
który frunie ku strzale,
wodą nad błękitnym dnem basenu,
co mknie ku pływakowi, który skoczył z trampoliny.

 

Gdybym się teraz stał samolotem i roztrzaskał w drzazgi,
oślepiłoby was po otwarciu mojej czarnej skrzynki,
tyle światłości.

 

 

przełożył Witold J. Maciejewski 

 

czyta Filip Kosior

La caixa negra
Manuel Forcano

 

He sortit a perfumar el meu cos
de qui m’espera. M’he afaitat bé:
la mandíbula és terreny de bes.
Sóc una diana
que corre cap al dard,
aigua de blaurajola de piscina
cap al nedador que ha saltat del trampolí.

 

Si ara fos un avió i m’estavellés,
us cegaria, en obrir la meva caixa negra,
tanta llum.

 

czyta Irene Tetteh Morcilo 

 

MANUEL FORCANO – doktor filologii semickiej i tłumacz współczesnej poezji hebrajskiej. Jego poezja, prosta w formie i odbiorze, porusza tzw. wielkie tematy jak miłość czy pożądanie, jak również odnosi się do starożytności kontrastując ją z teraźniejszością. Jego dzieła zostały przełożone na wiele języków obcych w tym arabski, hebrajski, włoski, niemiecki, francuski i angielski.

MANUEL FORCANO is a Catalan poet and translator. He holds his PhD in Hebrew literature from the University of Barcelona. His poems are usually plain in form and refer to the so-called grand themes of literature such as love or desire, contrasting the present with the past. His works were translated into, among others, Arabic, Hebrew, Italian, French, German and English.

WITOLD J. MACIEJEWSKI – człowiek starszej daty, filolog klasyczny, nauczyciel akademicki. Swój entuzjazm dla Katalonii i kultury katalońskiej wyraża, od czasu do czasu tłumacząc (oprócz Hippokratesa, Rufusa et al.) prozę (Jesús Moncada, Jordi Puntí) i poezję katalońską różnych autorów.

WITOLD J. MACIEJEWSKI is a translator, academic teacher and Classical philologist. An avid enthusiast of the Catalan culture, he translates Catalan poetry and fiction, as well as classical texts by Hippocrates and Gaius Musonius Rufus. He has translated into Polish the works of, among others, Jesús Moncada and Jordi Punti.