Darowane życie
Sabine Gruber

 

Patrzę w siebie jak w bęben.
Monotonne wirowanie w trybie ochrony tkanin.
Zapukaj do mnie w szybkę. Ile koloru
już przepadło? Czy pranie się
zbiegnie? Strzępki baraszkują?
Na koniec znów wolno mi leżeć
na próbę. Czy słyszę pompę,
czy słyszę jak bęben gra.


przełożył Krzysztof Huszcza 


z tomu Pod język wkładam ci słowo 
© Atut, Wrocław 2014 

 

czyta Anna Szawiel

Geschenktes Leben
Sabine Gruber

 

Ich schau in mich, wie in die Trommel.
Monotones Rotieren im Schongang.
Klopf mir ans Glas. Wieviel Farbe
Ist schon verloren? Geht die Wäsche
Ein? Tummeln sich die Fetzen?
Am Ende darf ich wieder probe
Liegen. Hör ich die Pumpe,
Hör die Trommel fliegen.

 

© Haymon Verlag, Innsbruck 2014

 

czyta Gudrun Hardiman-Pollross 

SABINE GRUBER (1963) – austriacka poetka i pisarka urodzona we Włoszech. Studiowała germanistykę, historię i nauki polityczne w Innsbrucku i Wiedniu. Laureatka wielu nagród poetyckich, m.in. Nagrody Miasta Wiednia im. Vezy Canetti, Austriackej Nagrody Artystycznej w Dziedzinie Literatury 2016. Była także rezydentką poetycką na Uniwersytecie Duisburg-Essen 2020/21. Strona autorki: www.sabinegruber.at.

SABINE GRUBER (1963) is an Austrian poet and writer, born in Italy. She studied history, German literature and political studies at the University of Innsbruck and the University of Vienna. She is the recipient of several awards including the Veza-Canetti City of Vienna Prize for Literature and the Austrian Arts Prize for Literature 2016. She was invited for a 2020/2021 Poetry Residency at the University of Duisburg-Essen. More info: www.sabinegruber.at.

KRZYSZTOF HUSZCZA – historyk literatury, specjalista w zakresie historii kultury i literatury Austrii oraz polsko-austriackich związków kulturowych, adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Pracowni Przekładu Tekstów Literackich UWr. Założyciel i redaktor czasopism oraz serii wydawniczych, tłumacz prozy i poezji.

KRZYSZTOF HUSZCZA is a Polish literature scholar, expert in the history of Austrian culture and literature and  Austrian-Polish cultural connections. An associate professor at the German Studies Department of the University of Wrocław, he is also the head of the Literary Translation Program there. He translates poetry and fiction, and works as an editor for several literary magazines.