[Tu ziemski]
Marcin Sendecki

 

Tu ziemski rum.
Tam poblask niebieski w dole podkolanowym, przy obojczyku, w kącie
ust. Nikt inny tak tobie nie powie.
Światłe słońce w bliznach
po mitrędze. Dzień i noc.
Dzień, noc i dzień.
Noc i dzień, noc, dzień.
Jakie obce słowa.

 

czyta Marcin Sendecki

MARCIN SENDECKI (1967) – polski poeta, zdaniem krytyków jeden z najwybitniejszych współczesnych twórców literatury polskiej. Ostatnio wydał tom Do stu (2020) i wybór wierszy Franciszka Karpińskiego, Rdza żelazo zmocuje (2021). Laureat Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za książkę roku (2015), Nagrody „Odry” (2017), Nagrody Poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej (2017) oraz Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2022). Mieszka w Warszawie.

MARCIN SENDECKI (1967) is a Polish poet, one of the most original and acclaimed contemporary writers in Poland. The author of over fifteen collections of poetry, he recently published Do stu (2020) and selected Franciszek Karpiński’s, 18th-century Polish poet, works for a special 2021 edition. He received the 2015 Silesius Poetry Prize for the Best Poetry Collection in Poland, the 2017 Wisława Szymborska Prize for Poetry, the 2017 Odra Magazine Prize for Literature and the 2022 Silesius Poetry Prize for  Lifetime Achievement.