Zimowe lustra
Alice Lyons

 

Spotykając ją na wiejskiej drodze
Wyłączam silnik
Ja w swoim volkswagenie dieslu
Ona na swoim rowerze
Z kraciastą torbą na zakupy
Wydętą jak lotniskowy rękaw:
Lustro przystawione
Do mojego wygodnictwa.

 

Splątana bujność
Głogu i wrzośca
pasuje do jej twarzy, mapy otwartej
przed wrzuceniem jedynki.
Dzięki że przystanęłaś. I za pogawędkę.
Po chwili jest kropką
W lusterku wstecznym.


 

przełożył Justyn Hunia  

 

czyta Anna Szawiel

Memorandum in Winter
Alice Lyons

 

Cutting the engine
When meeting her on the boreen
Me in my Volkswagen diesel
She with her push-bike
She with her plaid shopping satchel
That billows like a windsock:
Memorandum of my smugness.

 

A tangled extravagance
Of whitethorn and briar
Rhymes with her face, an opened map
To consult before engaging the gears.
Thanks for stopping. And for the chat.
Then she’s a dot
In the rear-view mirror.

 

czyta Alice Lyons  

ALICE LYONS – irlandzka poetka, wykładowczyni akademicka, reżyserka. Opublikowała trzy zbiory wierszy, w tym The Breadbasket of Europe (2016), oraz powieść bez litery o, pt. Oona (2020). Laureatka Nagrody im. Patricka Kavanagha, stypendium Ireland Chair of Poetry Bursary, przyznanego przez Nualę Ní Dhomhnaill, oraz stypendium Radcliffe Fellowship in Poetry na Uniwersytecie Harvarda.

ALICE LYONS is an Irish poet, film director and academic teacher. She is the author of three collections of poetry, most recently The Breadbasket of Europe (2016) and a work of fiction written without the letter O, Oona (2020). Lyons is the recipient of the Patrick Kavanagh Award for Poetry, the inaugural Ireland Chair of Poetry Bursary awarded by Nuala Ní Dhomhnaill and the Radcliffe Fellowship in Poetry, Harvard University.

JUSTYN HUNIA – tłumacz z języka angielskiego. Ma na swoim koncie ponad 30 przekładów książkowych, m.in. dzieł Noah Harari, Zygmunta Baumana, V.S. Naipaula i Zadie Smith. Za przekład tomu wierszy Johna F. Deane'a, Kości słonych wód, otrzymał Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO. Współzałożyciel avant-rockowej grupy Gargantua.

JUSTYN HUNIA is a Polish translator and musician. He has translated more than thirty books from English, including the works of Noah Harari, Zygmunt Bauman, V.S. Naipaul and Zadie Smith. Hunia received the Kraków, UNESCO City of Literature, Award for his translation of selected poems of John F. Deane. He is the co-founder of the avant-rock band Gargantua.