Przeczytaj ponownie, jeśli to konieczne, by zrozumieć
Florent Toniello

 

Czy życie ludzi, których już nie widzę
urywa się
na czas naszej rozłąki
i wznawia z nicości
w toku normalnej interakcji
z moim istnieniem, które byłoby
jedynym prawdziwym wyznacznikiem czasu?

 

przełożyła Milena Niechaj 

 

czyta Filip Kosior

À relire si nécessaire pour comprendre
Florent Toniello

 

La vie des gens que je ne vois plus
s’interrompt-elle pendant
la durée de notre séparation
pour reprendre depuis le néant
un cours normal une interaction
avec mon existence qui serait
le seul vrai repère du temps?

 

czyta Florent Toniello 

FLORENT TONIELLO (1972) – urodzony we Francji luksemburski poeta. Ukończył studia matematyczne i fizyczne. Pracował w branży IT w międzynarodowej korporacji. W 2012 roku przeniósł się do Luksemburga, gdzie rozpoczęło się jego życie poety. Wydał osiem zbiorów wierszy w Luksemburgu, Belgii i Francji, sztukę muzyczną oraz powieść science fiction.

FLORENT TONIELLO (1972) is a Luxembourgian poet, born in France. He graduated from Math and Physics programs and for many years worked in IT for global corporations. In 2012, he relocated to Luxembourg and began a new life as a poet. He has published eight collections of poetry in Luxembourg, Belgium and France, a musical play and a science-fiction novel.

MILENA NIECHAJ – tłumaczka z języka francuskiego. Pracuje w Ambasadzie Wielkiego Księstwa Luksemburga w Warszawie. Ukończyła lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim. Pisuje poezję w języku francuskim. Jest autorką opowiadania Mon soleil ne se couche jamais. 

MILENA NIECHAJ is a Polish translator of French literature. She works at the Luxemburg Embassy in Warsaw. She has an MA in Applied Linguistics from the University of Warsaw. She writes her own poetry in French and is the author of a short story Mon soleil ne se couche jamais (My sun never sets).