O EUNIC

Stowarzyszenie European Union National Institutes for Culture zrzesza narodowe instytuty kultury krajów Unii Europejskiej oraz działy kultury ambasad. Stawia sobie za zadanie wspólne działania instytucji kulturalnych, wymianę doświadczeń i umiejętności, współpracę z polskimi partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi i instytucjami samorządów, oraz Komisją Europejską.

Misją EUNIC jest promocja wartości europejskich, wspieranie kulturowej różnorodności w Unii Europejskiej i poza nią. Stowarzyszenie działa na takich polach jak sztuka, literatura, edukacja, wielojęzyczność, nauka i dialog międzykulturowy.

Lokalne jednostki w Polsce to EUNIC Warszawa i EUNIC Kraków, umożliwiające współpracę lokalnych instytutów kultury i polskich partnerów.

EUNIC Warszawa to 16 członków, 8 członków stowarzyszonych i 15 instytucji zaprzyjaźnionych (mogą nimi być instytuty kultury, ambasady i lokalne, polskie instytucje kulturalne).

Wśród realizowanych co roku projektów EUNIC Warszawa, które na stałe wpisały się w krajobraz miasta, warto wymienić m.in. Spoken Word Festival Warsaw, jedyny w Polsce międzynarodowy festiwal poezji performatywnej, organizowany nieprzerwanie od 19 lat, Międzynarodowy Dzień Tłumacza, przypadające na 30 września coroczne święto tłumaczy czy Europejski Dzień Języków. EUNIC organizuje także konferencje, jak m.in. międzynarodowa konferencja Think (in) Visual Communication 2014 czy Europejskie rozmowy. Żydzi i Holokaust w dyskursie publicznym w Europie 2015, oraz projekty badawcze, m.in. we współpracy z PJATK.

Organizatorzy

eunic

Patronat honorowy

eunic

Instytuty

Patroni medialni

eunic